Saeveski järv (Vihula Saeveski järv, Vihula veskijärv, Saeveski paisjärv)

Saeveski järv (Vihula Saeveski järv), ka Vihula veskijärv, Saeveski paisjärv

Lääne-Virumaal, Vihula vallas, Vihula küla juures asuv paisjärv. Avalik veekogu
Paikneb Lahemaa rahvuspargi alal. Järve läbib Mustoja.

Pindala 0,6 ha, kaldajoone pikkus 1 083 m

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat   Kraad, minut, sekund 
X  6603552  59°33'5" N
Y  623202 26°10'43" E 

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Kalgiveeline, rohketoiteline
Registri kood VEE2088720

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/