Revoja paisjärv

Revoja paisjärv

Lääne-Virumaal, Vihula vallas, Võsupere küla juures asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Paikneb Lahemaa rahvuspargi alal. Järve läbib Pikapõllu oja (Reooja).

Pindala 0,2 ha, kaldajoone pikkus 257 m

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat   Kraad, minut, sekund 
X  6599236 59°30'57" N
Y  611850 25°58'33" E 

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Kalgiveeline, segatoiteline
Registri kood VEE2003830

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Hotmedia.ee