Püssi paisjärv

Püssi paisjärv

Lääne-Virumaal, Püssi linnas asuv paisjärv. Avalik veekogu.
Järve läbib Purtse jõgi.

Pindala 0,8 ha, kaldajoone pikkus 586 m, keskmine sügavus 1,6 m
maht 430 tuh m3

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat   Kraad, minut, sekund 
X  6584270  59°21'41" N
Y  672207 27°1'44" E 

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Kalgiveeline, rohketoiteline
Registri kood VEE2064510

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/