Põlula alumine paisjärv

Põlula alumine paisjärv

Mitteavalik veekogu
Järve läbib Voore oja.

Pindala 0,3 ha, kaldajoone pikkus 314 m

Keskpunkti koordinaadid:

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Registri kood VEE2003890

Allikad: 
http://loodus.keskkonnainfo.ee/