Parkali paisjärv

Parkali paisjärv

Lääne-Virumaal, Vihula vallas, Võsupere küla juures asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Paikneb Lahemaa rahvuspargi alal. Järve läbib Pikapõllu oja (Reooja).

Pindala 0,2 ha, kaldajoone pikkus 260 m
maht 23 tuh m3

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat   Kraad, minut, sekund 
X  6598700  59°30'39" N
Y  611978 25°58'40" E 

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Kalgiveeline, rohketoiteline
Registri kood VEE2003840

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Hotmedia.ee