Ojaäärse paisjärv

Ojaäärse paisjärv

Lääne-Virumaal, Vihula vallas, Võsupere küla juures asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu.
Paikneb Lahemaa rahvuspargi alal. Järve läbib Võsu jõgi.

Pindala 1,5 ha, kaldajoone pikkus 983 m
maht 33 tuh m3

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat   Kraad, minut, sekund 
X  6598408  59°30'30" N
Y  611456 25°58'6" E 

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Registri kood VEE2003850

Paisjärve ääres asub RMK Ojaäärse loodusmaja; http://www.puhkaeestis.ee/et/rmk-ojaaarse-loodusmaja


Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/