Juprijärv (Veskijärv)

Juprijärv (Veskijärv)

Lääne-Virumaal, Rakvere vallas, Karitsa külas asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Vinni peakraav

Veepeegel 0,6 ha, kaldajoon 319 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6572557 59°16'12" N     
633985 26°21'0" E     

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
KKR kood: VEE2023320

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee