Haljala paisjärv

Haljala paisjärv

Lääne-Virumaal, Haljala vallas, Haljala alevikus asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 1,7 ha, kaldajoon 956 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6590712 59°26'5" N    
628197 26°15'33" E    

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
KKR kood: VEE2004910

Allikad: