Uus Udujärv (Uus-Udujärv)

Uus Udujärv, ka Uus-Udujärv 

Lääne-Virumaal, Rägavere vallas, Kantküla küla lähedal asuv looduslik järv. Mittevalik veekogu
Paikneb Mõdriku-Roela maastikukaitsealal

Pindala 1,3 ha, kaldajoon 713 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6574888 59°17'17" N 
642792 26°30'21" E 

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond