Suurlaugas (Hiiessoo Suurlaugas)

Suurlaugas, ka Hiiessoo Suurlaugas

Ida-Virumaa Maidla valla Aidu-Liiva küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 1,9 ha, 1 saar 0,2 ha, pindeala kokku 2,1 ha, kaldajoon 796 m, pikkus 210 m, laius 160 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6583782 59°21'18" N 
676841 27°6'35" E 

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Pehme- ja tumedaveeline, rabade huumustoiteline