Linajärv (Nõmmoja Linajärv, Väike Nõmmejärv)

Linajärv, ka Nõmmoja Linajärv, Väike Nõmmejärv

Harjumaal, Kuusalu vallas, Tõreska küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 1,4 ha, pikkus 160 m, laius 110 m, kaldajoon 440 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6589838 59°25'59" N     
605918 25°51'59" E     

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Pehme- ja heledaveeline, rohketoiteline
KKR kood: VEE2003600

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee