Linajärv (Jõuga Linajärv, Jõugu järv, 3. Jõuküla järv)

Linajärv, ka Jõuga Linajärv, Jõugu järv, 3. Jõuküla järv

Ida-Virumaal, Iisaku vallas, Jõuga küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Asub Kivinõmme maastikukaitsealal

Veepeegel 1 ha, pikkus 200 m, laius 70 m, kaldajoon 456 m, suurim sügavus 5 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6562274 59°9'17" N     
694198 27°23'44" E     

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Pehme- ja heledaveeline, vähetoiteline
KKR kood: VEE2034900

Ida-Viru maakonnas, 6 km Iisakust kirde pool, paikneb Jõuga (Jõuküla) järvestik, mis koosneb neljast kirde-edela suunas piklikust pisijärvest (Pesu-, Lina-, Liiv- ja Armise järv).

Kõige pisem (1,1 ha) ja kõige kirdepoolsem on Jõuga Linajärv. Järve sügavus on 7 m. Metsajärv, mida vanasti on kasutatud linaleotamiseks. Kaldad on madalamad kui Pesujärvel. Soostumis- ja kinnikasvamisprotsessis on Linajärve äärde tekkinud õõtsikuring. Järve põhi on kõikjal mudane.

Umbjärv, toitub peamiselt sademete veest. Vesi on tõenäoliselt kihistunud. talvine veere¼iim on halb. Suvel on vesi hele- kuni kollakasroheline, vähe läbipaistev (1,1-1,7 m); talvel on vesi määrdunud-kollakasroheline ja keskmise läbipaistvusega (2,15 m).

Taimestikuvaene järv (9 liiki). Järve fütoplankton sisaldab mitemeid haruldasi ikkesvetikaid. Zooplanktonis leidub haruldast järve-kammjalga, kuid imelikul kombel puuduvad täielikult hormikulised. T. Timm on järvest leidnud väga haruldase väheharjasussi (Tatriella slovenica). Kevadel leidub kaldavees massiliselt konnakulleseid. Kaladest asub järves vaid koger.
Järv on teadusliku tähtsusega ja väärtuslik maastiku kaunistajana /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/
 
Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Jõuga järvestik (Jõuküla järvestik)