vastal käima (vastale minema)

vastal käima (vastale minema)

'merelt, merepüügilt tulevail kaluritel rannas vastas käima, et neilt kalu osta' (Sa, Jõe, Kuu)

Allikas:
Andrus Saareste. Eesti keele mõisteline sõnaraamat