vastaline (kalavastaline)

vastaline, kalavastaline

'merelt randa tulevatele kaluritele vastutulijad, kes võrkude päästmisel abistavad ja selle eest tasuks kalu saavad' (Sa, Jõe, Kuu):

"vastalised on meil oma pere inimesed abilistena" (JõePü);
"vastalised on need, kes püügilt tulevaile paatidele rannas vastu tulevad, et kalameestelt värskeid kalu osta" (Hi, Sa, Ha)


Allikas:
Andrus Saareste. Eesti keele mõisteline sõnaraamat