pahl (kala pahl)

pahl, kala pahl

'kala, eriti räime, silgu ora' (Hi, Sa, Muh, Lä, LoPä)

/ kala pahl on umbes pöidla jämedune ja paari sülla pikkune, koorest6 puhtaks kaabitud ja vaheda otsaga varb, mis pistetakse käbi soomustest rapitud ja jões pestud kalade lõpuste ja pannakse niimoodi nõrguma (AudM) /

Allikas:
Andrus Saareste. Eesti keele mõisteline sõnaraamat