nakikalad

nakikalad

'väikesed kalad (peamiselt kilud), mis kohe peale püüki puhtaks pestud ja tugevasse soola pandud' (Mus jm, Sa)

Fraasinäide: õhtu pannakse kalad naki soola ja juba hommiku võib neid süüa

Allikas:
Andrus Saareste. Eesti keele mõisteline sõnaraamat