lükkima, (poetama, salitsema, salmitsema, salima, niitsima)

lükkima, ka poetama, salitsema, salmitsema, salima, niitsima

Tegusõnad, mis vanemas eesti keeles tähendasid kalade nööri või pahla otsa ajamist, et neid kuivatada või suitsutada.

Fraasinäiteid: hakkas jalu paela otsa (nööri peale) lükkima // poeta kalad nööri sisse! // kalad on nööri otsa poetatud// kalu nööri peale salitsema

Allikas:
Andrus Saareste. Eesti keele mõisteline sõnaraamat