roodama (roodima)

roodama, ka roodima

'kalal roogu (ühes ribiluudega) välja võtma' (Jõe, Kuu, Wd):

ta roodas (süües) oma kala nõnda ära, et paljad rood jäid lauale järele

Allikas:
Andrus Saareste. Eesti keele mõisteline sõnaraamat