kiduma

kiduma

'toorel räimel näpuga kõrialust ühes sisikonnaga ära kiskuma, pead aga külge jättes' (Sa, Muh, Khn, Amb):

kas räimed juba keotud? // räimed keotud ning tündrisse soola pandud

Allikas:
Andrus Saareste. Eesti keele mõisteline sõnaraamat