käsilised

käsilised

Vanemal ajal kasutatud mõiste: 'kalarookimisel abistajad, kes töö eest osa kalu omale saavad' (Wd)

Allikas:
Andrus Saareste. Eesti keele mõisteline sõnaraamat