Saara raba laugas

(Saara raba laugas)

Lääne-Virumaal, Vinni vallas, Soonuka küla juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu.
Umbjärv.
  
Veepeegel 1 ha, 1 saar 0,01 ha, kaldajoon 638 m.
  
Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6558739 59°8'25" N
651078 26°38'24" E

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond  
Pehme- ja tumedaveeline; rabade huumustoiteline 
KKR kood: VEE2033720
 
Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee 
http://loodus.keskkonnainfo.ee