Muraka raba laugas 1

(Muraka raba laugas 1)

Lääne-Virumaal, Maidla vallas, Tarumaa ja Virunurme külade juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu.
Paikneb Muraka looduskaitsealal Virunurmest 5,5 km lõunakagus, Saareväljast 5 km lääneedela pool. 
Umbjärv.

Kuulub järverühma, milles on  8 Muraka raba lauka nimelist veekogu, mis on Kalapeedias eristatud järjenumbritega 1-8. 
 
Veepeegel 2,1 ha, 3 saart 0,2 ha, pindala kokku 2,3 ha; kaldajoon 2040 m
  
Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6560667 59°8'52" N
676537 27°5'9" E

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond  
Pehme- ja tumedaveeline; rabade huumustoiteline 
KKR kood: VEE2024230

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee