Laukasoo laugas 3

(Laukasoo laugas 3)

Lääne-Virumaal, Vihula vallas, Uusküla küla juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu.
Paikneb Lahemaa rahvuspargis. Umbjärv.

Kuulub järverühma, milles on  3 Laukasoo lauka nimelist veekogu, mis on Kalapeedias eristatud järjenumbritega 1-3 ja Laukesoo laugas
 
Veepeegel 1,6 ha, 4 saart 0,1 ha, pindala kokku 1,7 ha; kaldajoon 1735 m
  
Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6597480 59°30'4" N
607414 25°53'48" E

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond  
Pehme- ja tumedaveeline; rabade huumustoiteline 
KKR kood: VEE2001140

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee