Laukasoo laugas 2

(Laukasoo laugas 2)

Lääne-Virumaal, Vihula vallas, Uusküla küla juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu.
Paikneb Lahemaa rahvuspargis. Umbjärv.

Kuulub järverühma, milles on  3 Laukasoo lauka nimelist veekogu, mis on Kalapeedias eristatud järjenumbritega 1-3 ja Laukesoo laugas.
  
Veepeegel 2,5 ha, 1 saar 0,03 ha, kaldajoon 1512 m
  
Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6597028 59°29'50" N
607321 25°53'41" E

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond  
Pehme- ja tumedaveeline; rabade huumustoiteline 
KKR kood: VEE2001120

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee