Laukasoo laugas 1

(Laukasoo laugas 1)

Lääne-Virumaal, Vihula vallas, Uusküla küla juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu.
Paikneb Lahemaa rahvuspargis. Umbjärv.

Kuulub järverühma, milles on  3 Laukasoo lauka nimelist veekogu, mis on Kalapeedias eristatud järjenumbritega 1-3 ja Laukesoo laugas.
  
Veepeegel 3,2 ha, 10 saart 0,8 ha, pindala kokku 4 ha; kaldajoon 3701 m
  
Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6597408 59°30'2" N
607750 25°54'9" E

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond  
Pehme- ja tumedaveeline; rabade huumustoiteline 
KKR kood: VEE2001150

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee