Järvesoo laugas 2

(Järvesoo laugas 2)

Lääne-Virumaal, Vinni vallas, Rasivere ja Suigu külade juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu.
Paikneb Tudusoo looduskaitsealal.
  
Veepeegel 1,8 ha, 2 saart 0,1 ha, pindala kokku 1,9 ha; kaldajoon 1467 m
  
Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6561336 59°9'40" N
657980 26°45'44" E

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond  
Pehme- ja tumedaveeline; rabade huumustoiteline 
KKR kood: VEE2034380

Viimati: veebruar 2019