Järvesoo laugas 1

(Järvesoo laugas 1)

Lääne-Virumaal, Vinni vallas, Suigu küla juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu.
Kuulub Järvere kalatiikide järverühma; paikneb Tudusoo looduskaitsealal. 
Umbjärv.
 
Veepeegel 1,2 ha, kaldajoon 941 m
  
Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6561158 59°9'35" N
657853 26°45'36" E

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond  
Pehme- ja tumedaveeline; rabade huumustoiteline 
KKR kood: VEE2034390

Viimati: veebruar 2018