Tõlinõmme veehoidla

Tõlinõmme veehoidla

Harjumaal, Harku vallas, Vääna küla juures asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu
Paikneb Vääna maastikukaitsealal

Veepeegel 0,5 ha, kaldajoon 400 m
Valgala 4 km2
 
Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6582988 59°23'3" N 
521728 24°22'56" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond 
KKR kood: VEE2005610

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee