Tooma järv

Tooma järv

Harjumaal, Tallinna linna Lasnamäe linaosas asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 1,5 ha, 2 saart 0,02 ha; kaldajoon 624 m
 
Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6589480 59°26'24" N 
551205 24°54'8" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond 
KKR kood: VEE2006290
Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee