Sügavakatku soon

Sügavakatku soon

Harjumaal, Kõue vallas, Kiruvere küla juures asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu
Järvest voolab läbi Palgissaare oja

Veepeegel 2,3 ha, kaldajoon 1358 m
 
Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6554092 59°7'5" N 
578944 25°22'42" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond 
KKR kood: VEE2031940

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee