Raku järv

Raku järv

Harjumaal, Tallinna linna Kesklinna ja Nõmme linnaosade ning Saku valla Männiku küla vahel asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu
Kuulub Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogihaardesse 
  
Veepeegel 229,8 ha, 5 saart 1 ha, pindala kokku 230,8 ha; kaldajoon 15083 m, keskmine sügavus 7 m, suurim sügavus 12 m
Valgala 13 km2
Maht: 8000 tun m3
  
Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6580053 59°21'23" N
542427 24°44'45" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond   
KKR kood: VEE2006030

Raku järv. Foto: kadri.klementi.eu

Allikad:   
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee