Jaagu järv

Jaagu järv

Harjumaal, Saue vallas, Lepaste küla lähedal asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu
   
Veepeegel 0,9 ha, kaldajoon 1728 m
  
Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6548787 59°4'39" N 
508634 24°9'2" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond   
KKR kood: VEE2040110

Allikad:   
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Viimati: veebruar 2018
Hotmedia.ee