Härgesoo tiik

Harjumaal Saue vallas Allika küla lähedal asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 1 ha, kaldajoon 503 m, keskmine sügavus 1,5 m
Valgala 8,8 km2
Maht: 13 tuh m3
  
Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6561144 59°11'16" N 
527550 24°28'55" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond   
KKR kood: VEE2029240

Allikad:   
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Viimati: veebruar 2018
Hotmedia.ee