Lehtse turbakarjäär 4

(Lehtse turbakarjäär 4)

Lääne-Virumaal, Tapa vallas, Läste küla lähedal asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 3,9 ha, kaldajoon 1391 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6571462 59°16'8" N 
602886 25°48'15" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2010690

Märkus: samasse gruppi (VEE2010690) kuuluvad veel kaks turbakarjääri, milledel pole seni omaette KKR koode ega ole toodud registris ära ka nende keskpunktide koordinaate:
1) Lehtse turbakarjäär: veepeegel 1,7 ha, kaldajoon 546 m
2) Lehtse turbakarjäär: veepeegel 4,9 ha, kaldajoon 1109 m

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee