Kurgla tiigid 3

(Kurgla tiigid 3)

Harjumaal, Raasiku vallas, Kurgla küla lähedal asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 1,9 ha, kaldajoon 998 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6584808 59°23'49" N 
559788 25°3'8" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2006270

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee