Kurgla tiigid 2

(Kurgla tiigid 2)

Harjumaal, Raasiku vallas, Kurgla küla lähedal asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 3,5 ha, kaldajoon 1275 m
Valgala 1 km2

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6584415 59°23'36" N 
560390 25°3'46" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2006280

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee