Mudajärv

Mudajärv

Harjumaal, Kuusalu vallas, Koitjärve küla juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu. 
Paikneb Põhja-Kõrvemaa maastikukaitsealal

Veepeegel 0,4 ha, kaldajoon 338 m
  
Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6584861 59°23'26" N
596235 25°41'37" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond  
KKR kood: VEE2007120

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee