Tõugussaare raba laugas

(Tõugussaare raba laugas)

Järvamaal, Albu vallas, Kaalepi küla juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu. 
Paikneb Kõrvemaa maastikukaitsealal

Veepeegel 2,3 ha, kaldajoon 2325 m
  
Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6546180 59°2'39" N
593356 25°37'35" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond 
Pehme- ja tumedaveeline; rabade huumustoiteline 
KKR kood: VEE2042730

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Hotmedia.ee