Vaskjala veehoidla (Vaskjala paisjärv)

Vaskjala veehoidla, ka Vaskjala paisjärv

Harjumaal, Rae vallas, kautjala, Limu ja Vaskjala külade lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu.
Järve läbib Pirita jõgi; järvest lähtub Vaskjala-Ülemiste kanal.

Veepeegel 29,9 ha, 8 saart 1,4 ha, pindala kokku 31,3 ha; kaldajoon 10 003 m, keskmine sügavus 1,1 m, suurim sügavus 4,3 m
Valgala 637,7 km2
Maht 730 tuh m3

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6579740 59°21'8" N 
553987 24°56'56" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2006610

Foto: Evelyn Vällik ˆ (kõik õigused kaitstud) 

Veehoidla koos hüdrosõlmega valmis 1971. aastal.
Veehoidla äärde Ussiaugu talu maadele rajati Kalevi spordiklubi paadisadam, mis lõpetas oma tegevuse 1993. aastal. Aastatega oli veehoidla hakanud kinni kasvama ja 1991. aastal alustati veehoidla puhastamist pageriga, mis jõepõhja freesides pumpas kaldale setet. See tulutu ettevõtmine kestis paar aastat ja muutis sellel perioodil Pirita jõe vee läbipaistmatuks mudamassiks.
Ümberkaudsed inimesed tundsid puudust supluskohast ja 1994. aastal esitasid elanikud vallavalitsusele selle kohta märgukirja. Et ka hüdrosõlm oli amortiseerunud, siis 1996. aastal sai alguse veehoidla renoveerimine, mille tulemusena 1999. aastal valmis uus veehoidla tamm koos hüdrosõlmega ja sealt pool kilomeetrit ülesvoolu ka Vaskjala rand. /http://et.wikipedia.org/

Haug, ahven, särg, harvemini linask, latikas. /Kalale.ee. foorum/

Allikad:
http://et.wikipedia.org
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee