Vahakulmu järv (Vahakulmu paisjärv)

Vahakulmu järv, ka Vahakulmu paisjärv

Lääne-Virumaal, Tapa vallas, Vahakulmu küla lähedal asuv paisjärv. Avalik veekogu
Järve läbib Valgejõgi

Veepeegel 3,8 ha, kaldajoon 1171 m, keskmine sügavus 1,8 m
Valgala 121,8 km2
Maht: 68 tuh m3

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6569160 59°14'40" N
617581 26°3'38" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2071610

Haug, särg, ahven, linask. /Kalale.ee foorum/

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee