Tammiku veehoidla

Tammiku veehoidla

Harjumaal, Jõelähtme  vallas, Jägala küla lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Raasiku-Anija peakraav

Veepeegel 0,8 ha, kaldajoon 622 m, keskmine sügavus 2 m
Valgala 26 km2
Maht: 18 tuh m3

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6587861 59°25'23" N
568413 25°12'18" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2024530

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Hotmedia.ee