Purila paisjärv

Purila paisjärv

Raplamaal, Rapka vallas, Purila küla lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu 
Järve läbib Keila jõgi
 
Veepeegel 0,3 ha, kaldajoon 167 m, keskmine sügavus 1,6 m, suurim sügavus 2,3 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6549774 59°5'2" N
547521 24°49'43" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond 
KKR kood: VEE2030040

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee