Paekna järv (Paekna paisjärv)

Paekna järv, ka Paekna paisjärv

Harjumaal, Kiili vallas, Paukna küla lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu 
Järve läbib Vääna jõgi
 
Veepeegel 1,8 ha, kaldajoon 856 m

Paekna järv. Foto: kiilikylad.ee

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6570029 59°15'57" N
547818 24°50'18" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond 
KKR kood: VEE2030410

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee