Lundi paisjärv

Lundi paisjärv

Harjumaal, Jõelähtme vallas, Koila ja Koogi küla lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Jõelähtme jõgi

Veepeegel 0,6 ha, kaldajoon 480 m
Valgala 321 km2

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6590359 59°26'44" N
566426 25°10'15" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2001610

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee