Loo paistiik 1

Loo paistiik 1

Harjumaal, Kuusalu vallas, Soorinna küla lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Loo jõgi

Veepeegel 0,4 ha, kaldajoon 197 m, keskmine sügavus 1,1 m
Valgala 58,5 km2
Maht: 4 tuh m3

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6595723 59°29'27" N
583852 25°28'48" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2001610

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee