Lohu paisjärv

Lohu paisjärv

Harjumaal, Kohila vallas, Lohu ja Loone külade lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Keila jõgi

Veepeegel 2,3 ha, 3 saart 1,2 ha, pindala kokku 3,5 ha; kaldajoon 2,195 m, keskmine sügavus 0,8 m
Valgala 329 km2

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6555254 59°8'0" N
544933 24°47'5" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2029820

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee