Laitse veehoidla

Laitse veehoidla

Harjumaal, Kernu vallas, Kebila ja Laitse külade lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Vasalemma jõgi

Veepeegel 0,6 ha, kaldajoon 631 m
Valgala 87,5 km2
Maht 9 tuh m3

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6563032 59°12'18" N
524162 24°25'22" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2029250

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Hotmedia.ee