Kurtna paisjärv

Kurtna paisjärv

Harjumaal, Saku vallas, Kurtna küla lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Koosi oja

Veepeegel 3,7 ha, kaldajoon 1782 m
Valgala 3,4 km2
Maht 20 tuh m3

kiisakas - Kurtna paisjärv
Kurtna paisjärv. Foto: Viktor Bursov / kalale.ee

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6565654 59°13'38" N 
540752 24°42'49" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2006350

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Hotmedia.ee