Haiba veehoidla

Haiba veehoidla

Harjumaal, Saue vallas, Haiba küla lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Haiba oja

Veepeegel 1,5 ha, 4 saart 0,6 ha, pindala kokku 2,1 ha; suurim sügavus 1,7m; kaldajoon 1257 m
Maht 22 tuh m3

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6554734 59°7'49" N 
526810 24°28'5" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2028930

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
Viimati: veebruar 2018