Alavere tiigid

Alavere tiigid

Harjumaal, Anija vallas, Alavere küla lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Läbi voolab Vilama peakraav (Vilamaa peakraav)

Veepeegel 0,6 ha, kaldajoon 673 m
Valgala 18 km2

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6568342 59°14'47" N 
575951 25°19'51" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2006720

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee